Ký kết hợp tác trong lĩnh vực Giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Cam-pu-chia

Sáng ngày 14/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga thay mặt Bộ GD&ĐT Việt Nam đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác giáo dục với Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Cam-pu-chia giai đoạn 2016-2020.

 Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đánh giá cao và vui mừng vì sự hợp tác trong giáo dục và đào tạo giữa hai nước thời gian qua ngày càng phát triển mạnh. Việc ký kết này là văn bản nền tảng để hai bộ tăng cường hợp tác giáo dục và đào tạo trong thời gian sắp tới. Theo đó, hai bên thống nhất thỏa thuận Hợp tác về giáo dục giai đoạn 2016-2020 trên các nội dung:

Cấp học bổng cho sinh viên của hai bên theo số lượng được quy định tại Biên bản Thỏa thuận của Cuộc họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Cam-pu-chia về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật hàng năm. Phụ thuộc vào sự phê chuẩn của Chính phủ Việt Nam, Việt Nam hàng năm sẽ cấp học bổng cho100 sinh viên Cam-pu-chia theo học các chương trình đại học và sau đại học, thực tập, nghiên cứu và bồi dưỡng ngắn hạn tại Việt Nam về các lĩnh vực theo nhu cầu của Cam-pu-chia và được Việt Nam đồng ý. Việt Nam cấp học bổng cho 20 sinh viên Cam-pu-chia học dài hạn hoặc thực tập ngắn hạn trong khuôn khổ Chương trình Học bổng CLMV do Chính phủ Việt Nam tài trợ.

tin tuc -sk 35-14112016Quang cảnh buổi ký thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Cam-Pu-Chia.

Hàng năm, Chính phủ Cam-pu-chia sẽ cấp học bổng cho15 sinh viên Việt Nam học chương trình đại học và sau đại học tại Cam-pu-chia. Cấp cho 20 sinh viên học ngôn ngữ Khmer trong thời gian 2 năm tại Cam-pu-chia.

Theo biên bản thỏa thuận, lưu học sinh Campuchia phải học bằng tiếng Việt và lưu học sinh Việt Nam phải học bằng tiếng Khmer. Lưu học sinh có thể đăng ký học bằng ngoại ngữ khác theo quy định của cơ sở tiếp nhận.

Cũng theo nội dung thỏa thuận đã thống nhất, hai bên cam kết xem xét nghiên cứu xây dựng đề án tăng cường chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam - Cam-pu-chia trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, tiếp tục nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng đảm bảo chất lượng đầu vào, tăng cường quản lý lưu học sinh, tăng cường theo dõi, đánh giá việc quản lý và sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo.

Tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan của hai nước để quản lý toàn diện lưu học sinh thuộc mọi đối tượng và loại hình đào tạo theo các thỏa thuận, hợp đồng hợp tác giữa Chính phủ, giữa các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở giáo dục và cá nhân của hai nước.

Hợp tác trong mọi  lĩnh vực giáo dục. Để thực hiện mục tiêu này, hai bên thống nhất trao đổi thông tin về cải cách và các vấn đề pháp lý trong hệ thống giáo dục của hai Bên; về các đạo luật, quy định và chương trình hợp tác song phương; về phương pháp luận, cách tiếp cận đổi mới trong giáo dục; về kinh nghiệm thực hiện chính sách giáo dục trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Khuyến khích tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ sở giáo dục đại học và khuyến khích trao đổi giảng viên để nghiên cứu, giảng dạy khoa học trong khuôn khổ hợp tác trực tiếp giữa các cơ sở của hai bên.

tin tuc -sk 36-14112016Hai bên trao biên bản thỏa thuận hợp tác.

Khuyến khích trao đổi đoàn, giảng viên, chuyên gia giáo dục và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực học thuật trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Nội dung hợp tác chi tiết được thực hiện thông qua các thỏa thuận cụ thể giữa các cơ sở liên quan của Hai Bên.

Cam kết sẽ xem xét việc khôi phục lại Khoa tiếng Việt tại Trường Đại học Hoàng gia Phnôm Pênh trong năm 2017. Phía Cam-pu-chia cam kết hỗ trợ việc biên soạn Bộ từ điển Việt – Khmer, Khmer – Việt.

Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các tổ chức thanh niên, học sinh, sinh viên hai nước tổ chức giao lưu văn hóa và thể thao; khuyến khích và ủng hộ việc giao lưu, hợp tác giữa các địa phương, cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa hai nước, đặc biệt là các địa phương có chung đường biên giới Cam-pu-chia - Việt Nam.

Tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn giáo dục khu vực và quốc tế và hợp tác để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Thỏa thuận công nhận các loại văn bằng và học vị được cơ sở đào tạo của mỗi Bên cấp cho lưu học sinh của bên kia, tạo điều kiện cho lưu học sinh sau khi tốt nghiệp được học cao hơn và hành nghề với bằng cấp của mình.

Trong buổi làm việc, ngoài nội dung ký kết, hai bên đã trao đổi với nhau về kinh nghiệm quản lí công trong giáo dục và đào tạo.

Tính từ năm 1981 đến nay Việt Nam đã cấp 3.371 suất học bổng cho học sinh Campuchia. Campuchia đã cấp cho Chính phủ Việt Nam 357 suất học bổng, hiện tại có 93 lưu học sinh đang học tập tại Campuchia. Trong thời gian lưu học sinh Việt Nam học tập tại Campuchia, Chính phủ Campuchia luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho sinh viên hoàn thành thời gian theo học.