Danh mục: Lịch công tác

Lịch công tác tháng 11/2016

01/11/2016

Tuần I Thời gian Sáng Chiều Thứ 2 Khai giảng các trường THCS, TH và Mầm Non Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Thứ 3 Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Thứ 4 Các bộ phận làm việc bình thường … Continue reading Lịch công tác tháng 11/2016

Lịch công tác tháng 10/2016

17/10/2016

Tuần I Thời gian Sáng Chiều Thứ 2 Khai giảng các trường THCS, TH và Mầm Non Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Thứ 3 Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Thứ 4 Các bộ phận làm việc bình thường … Continue reading Lịch công tác tháng 10/2016

Lịch công tác tháng 9/2016

17/09/2016

Tuần I Thời gian Sáng Chiều Thứ 2 Khai giảng các trường THCS, TH và Mầm Non Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Thứ 3 Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Thứ 4 Các bộ phận làm việc bình thường … Continue reading Lịch công tác tháng 9/2016

Lịch công tác tháng 8/2016

17/08/2016

Tuần I Thời gian Sáng Chiều Thứ 2  Khai giảng các trường THCS, TH và Mầm Non Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Thứ 3  Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Thứ 4  Các bộ phận làm việc bình thường … Continue reading Lịch công tác tháng 8/2016