Danh mục: Thủ tục hành chính

Thủ tục công nhận trường Trung học đạt chuẩn quốc gia:

06/08/2015

- Trình tự thực hiện: Bước 1: Các trường THCS, THPT  lập báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn theo các chuẩn quy định về trường trung học đạt chuẩn quốc gia của Bộ GD&ĐT (5 chuẩn) và kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường. Các Phòng GD&ĐT tiếp … Continue reading Thủ tục công nhận trường Trung học đạt chuẩn quốc gia:

Thủ tục Thành lập trung tâm Ngoại ngữ, Tin học thuộc tỉnh, thành phố

06/08/2015

Cơ sở pháp lý : + Quyết định số 31/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/6/2007 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm Ngoại ngữ-Tin học. Nội dung : Thủ tục Thành lập trung tâm Ngoại ngữ, Tin học thuộc tỉnh, thành phố, trung tâm thuộc các cơ sở … Continue reading Thủ tục Thành lập trung tâm Ngoại ngữ, Tin học thuộc tỉnh, thành phố

Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục.

26/07/2015

TƯ VẤN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, để được … Continue reading Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục.