Ngành giáo dục của huyện tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015.

Ngày 2/4, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương các gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015. Đến dự có đồng chí Triệu Tài Phong - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh  cùng các đại biểu đại diện cho cán bộ CCVC ngành giáo dục huyện.

gd-quang-binhĐồng chí Triệu Tài Phong - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Giai đoạn 2010 - 2015, ngành giáo dục huyện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền huyện, công tác dạy và học ngày càng được nâng lên, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học ngày càng được tăng cường và hoàn thiện, sĩ số học sinh được duy trì và giữ vững. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, ngành Giaos dục và đào tạo huyện Quang Bình đã triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua "2 tốt", “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 40-CT/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”. Qua đó, đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành, tác động mạnh mẽ vào ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, CCVC, các thầy, cô giáo. Nhiều gương điển hình, nhân tố mới, tích cực, nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được tặng bằng khen, giấy khen của các Bộ, ngành TW, của UBND tỉnh và UBND huyện khen thưởng; 01 tập thể vinh dự được nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Triệu Tài Phong - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương kết quả mà ngành giáo dục huyện nhà đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015, đồng thời đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, các phong trào, cuộc vận động cần đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, đi vào chi tiết và cho cả giai đoạn; lãnh đạo Phòng giáo dục hướng dẫn kỹ việc thực hiện sáng kiến kinh nghệm và cần nhìn nhận đúng đắn, khách quan, tránh bệnh thành tích trong sự nghiệp giáo dục, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong giai đoạn 2015 - 2020.
Tại hội nghị, đã có 13 tập thể và 84 cá nhân được biểu dương gương điển hình tiên tiến vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015./.