Lịch công tác tháng 10/2016

Tuần I

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2 Khai giảng các trường THCS, TH và Mầm Non Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng
Thứ 3 Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng
Thứ 4 Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng
Thứ 5 Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng
Thứ 6 Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng