Lịch công tác tháng 8/2016

Tuần I

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2  Khai giảng các trường THCS, TH và Mầm Non Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng
Thứ 3  Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng
Thứ 4  Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng
Thứ 5  Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng
Thứ 6  Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng Các bộ phận làm việc bình thường tại phòng