Điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí lãnh đạo Sở GD&ĐT

Ngày 08/01/2015, Sở GD&ĐT đã có công văn số 17/SGDĐT-TCCB về việc lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo theo hướng dẫn số 10-HD/TU. Do có công việc đột xuất nên Sở GD&ĐT Hà Giang hoãn thời gian tổ chức Hội nghị vào Chiều thứ hai ngày 19/01/2015 chuyển sang Chiều thứ ba ngày 20/01/2015 (vào hồi 13h30’).