Thông báo quan trọng cần lưu ý về bảng mã các trường THPT kỳ thi 2015

Cục Khảo thí thông báo:
Danh mục trường phổ thông đưa lên mạng do Cục Khảo thí gửi sang có thể thay đổi hàng ngày, do quyền thay đổi ở các Sở GD&ĐT trên hệ thống phần mềm quản lý thi quốc gia (chứ không phải Bộ quy định cứng).

Thí sinh hết sức lưu ý:

Đây là danh sách để thí sinh tham khảo.

Mã trường phổ thông chính thức được cung cấp trên Hệ thống phần mềm quản lý thi THPT quốc gia,

hoặc thí sinh liên hệ nơi nộp Hồ sơ dự thi, Sở GD&ĐT để được biết thông tin chính xác.

Vừa rồi có một số Sở phản ánh là danh mục trường PT đưa lên mạng có sự sai khác vì Sở cũng thay đổi danh mục.