Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục.

TƯ VẤN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, để được phép thành lập và cho phép hoạt động giáo dục trường mầm non tư thục, Quý công ty phải thực hiện các bước thủ tục sau:

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp thay đổi đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề: về đào tạo mầm non.

Bước 2: Xin giấy phép thành lập trường mầm non tư thục tại UBND cấp quận/huyện Điều kiện Quý công ty được cấp phép thành lập trường mầm non tư thục bao gồm:

– Quý công ty cần phải đăng ký ngành nghề kinh doanh về: đào tạo mầm non.

– Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy

hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường;

– Có khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của nhà trường, nhà trẻ tư thục.

Bước 3: Xin giấy phép hoạt động trường mầm non tư thục tại phòng giáo dục thuộc UBND cấp quận/huyện:

Điều kiện Quý công ty được cấp phép hoạt động trường mầm non tư thục bao gồm:

– Có quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục;

– Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chủng loại, số lượng, đáp ứng yêu cầu duy trì và phát triển hoạt động giáo dục; trong đó đặc biệt lưu ý: Bố trí phòng sinh hoạt chung phải có diện tích 1,5m2/1 trẻ; phòng ngủ diện tích trung bình tối thiểu 1,2m2/1 trẻ, phòng vệ sinh diện tích trung bình tối thiểu 0,4m2/1 trẻ, hiên chơi có chiều rộng tối thiểu 1,8m, có lan can bao quanh cao 1m.

– Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ tư thục bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho trẻ em, giáo viên và người lao động;

– Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

– Có chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt tiêu chuẩn, đủ số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giao dục theo Điều lệ trường mầm non; trong đó đặc biệt lưu ý:

Đối với trường mầm non tư thục có từ hai thành viên góp vốn trở lên phải có Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có: (i) phẩm chất, đạo đức tốt, có bằng trung cấp chuyên nghiệp trở lên, (ii) có đủ sức khoẻ, (iii) khi được đề cử không quá 65 tuổi, (iv) có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn giáo dục mầm non ít nhất là 30 ngày hoặc chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý;

Hiệu trưởng trường mầm non tư thục là: (i) công dân n-ước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (ii) được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của phòng giáo dục và đào tạo, (iii) khi được đề cử không quá 65 tuổi; (iv) có bằng trung cấp sư phạm mầm non trở lên; (v) có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khoẻ tốt, đủ năng lực tổ chức, quản lý theo chức năng nhiệm vụ được giao, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục; Chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trường mầm non tư thục là là người đứng tên xin phép thành lập phải đáp ứng điều kiện: (i) là công dân n-ước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (ii) Phẩm chất, đạo đức, Sức khoẻ tốt; (iii) Có trình độ văn hoá tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn giáo dục mầm non ít nhất là 30 ngày hoặc chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý.

Giáo viên nhân viên trường mầm non tư thục cần đảm bảo điều kiện: (i) Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước; (ii) Có phẩm chất, đạo đức tốt, thương yêu và tôn trọng  trẻ em; (iii) Sức khoẻ tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm; (iv) Giáo viên mầm non phải có bằng trung cấp sư phạm mầm non, đối với những người có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm khác, phải có chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm mầm non ít nhất là 30 ngày. Nhân viên y tế, kế toán có bằng trung cấp theo chuyên môn được giao; (v) Đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ dân tộc thiểu số, ng-ười nuôi dạy trẻ phải nói tiếng Việt và có khả năng giao tiếp với trẻ bằng tiếng dân tộc; (vi) Đối với những nơi khó khăn, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được thành lập có thể chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình, người nuôi dạy trẻ phải được bồi dưỡng chuyên môn giáo dục mầm non tối thiểu 3 tháng do cơ quan quản lý giáo dục địa phương tổ chức. Điều đó phải được ghi cụ thể trong hồ sơ xin thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

– Có Quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

Lưu ý: Căn cứ theo quy định pháp luật, sau khi được cấp Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục, trong thời hạn 2 năm nếu trường mầm non tư thục đáp ứng đủ điều kiện theo điều thì chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép hoạt động trường mầm non như nêu trên gửi UBND cấp quận/huyện, trưởng phòng giáo dục cấp quận/huyện sẽ cấp giấy phép hoạt động giáo dục, trong trường hợp hết thời hạn 2 năm nếu không đủ điều kiện cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định cho phép thành lập sẽ bị thu hồi. Tuy nhiên, để thuận lợi trong quá trình cấp phép, Quý công ty cần đảm bảo cả 2 điều kiện nêu trên ngay tại thời điểm xin Giấy phép thành lập.