Hội nghị trực tuyến sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017 - 2018

  Thực hiện kế hoạch năm học, Sáng ngày 04/01/2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trực Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017 - 2018 tại 05 điểm cầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường THCS Đào Sư Tích, Tiểu học Trực Cát, THCS Trực Nội và THCS Trực Thái cho 294 các đồng chí cán bộ quản lý và Chủ tịch Công đoàn các trường mầm non, tiểu học, THCS trong huyện.

Học kỳ I năm học 2017 - 2018 dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; sự quan tâm, giúp đỡ của Sở Giáo dục và Đào tạo; sự chỉ đạo, điều hành tích cực của Ủy ban nhân dân huyện; sự ủng hộ của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong huyện, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học được duy trì vững chắc; chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì ổn định; tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên trình độ đào tạo trên chuẩn được nâng cao; cơ sở vật chất trường, lớp được quan tâm đầu tư xây dựng gắn với chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị Đồng chí Đặng Xuân Hữu - ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà các nhà trường đã thực hiện được trong học kỳ I và triển khai  nhiệm vụ trọng tâm về quản lý chuyên môn trong học kỳ II năm học 2017-2018.
1. Tập trung chỉ đạo, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, đảm bảo sự liên thông và đồng bộ giữa các ngành học.

             2.  Tăng cường kiểm tra sản phẩm đầu ra của các môn học, các khối lớp đảm bảo yêu cầu về kiến thức và kỹ năng theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
             3. Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cốt cán các lĩnh vực, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục.
            4. Kiểm tra rà soát hệ thổng trường lớp gắn với NQTW 6. Trên cơ sở thực trạng để quy hoạch mạng lưới trường lớp, sử dụng đội ngũ gắn với thực hiện Nghị định 108 của Chính phủ về tinh giản biên chế.
             5.Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo định hướng đổi mới.
             6. Thực hiện tốt kỷ cương, nền nếp, quy chế dân chủ, đẩy mạnh công tác kiểm tra chuyên ngành, chuyên đề theo hướng đổi mới.

Đồng chí Đặng Xuân Hữu - ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,
Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị

           Phát huy những thành tích đã được, khắc phục những tồn tại hạn chế trong học kỳ I, Toàn ngành nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017-2018./
Một số hình ảnh tại hội nghị

Điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo

Điểm cầu trường THCS Đào Sư Tích

Điểm cầu trường Tiểu học Trực Cát

Điểm cầu trường THCS Trực Nội

Điểm cầu trường THCS Trực Thái