UBND: V/v Triển khai Đề án tăng cường năng lực về quản lý, tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen giai đoạn 2016-2025

Triển khai Đề án tăng cường năng lực về quản lý, tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen giai đoạn 2016-2025

Số kí hiệu 70/KH-UBND
Ngày ban hành 29/08/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 29/08/2016
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Kế Hoạch
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh, các sở
Người ký Phó chủ tịch: Nguyễn Phùng Hoan

Nội dung

Triển khai Đề án tăng cường năng lực về quản lý, tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen giai đoạn 2016-2025

 

Flie đính kèmkh-70